Modstrømsvarmevekslere


Stigende energipriser, beskyttelse af energireserver samt ønsket om at beskytte miljøet kræver en forsvarlig brug af energiressourcerne.

 

Højeffektive ventilationssystemer kræver under ovennævnte hensyn varmegenvinding på op til 90 % og lave tryktab, som netop opnås ved brugen af AIR FRÖHLICH’s modstrømsvarmevekslere.

 

Ud over de høje virkningsgrader og tryktab kræves garanti for fuld adskillelse af friskluft og udsugningsluft. Luftstrømningen følger hinanden i modstrøm, adskilt af et bundt tynde aluminiumsplader.

 

Modstrøms varmevekslerne er designet for luftmængder fra 50 op til 1300 m3/h i en blok med max. tryktab på 100 Pa..

 

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning