Temperatur overførende


RRUAnvendelse:

 

Materialer:

 

Konstruktion:

 

Varianter:

 

Begrænsninger:

max. anbefalet tryktab 150 Pa

max. temperatur   80°C

trykdifferens bestemmes af lækage grad

max. anbefalet  tilstrømningshastighed er 5,0 m/s

 

 

Brochure