Køle/varmeflader


FACOStigende energipriser, beskyttelse af energireserver samt ønsket om at beskytte miljøet kræver en forsvarlig brug af energiressourcerne opvarmning, køling og varmegenvinding.

 

Højeffektive ventilationssystemer kræver, at fladerne dimensioneres bedst muligt under hensyntagen til effekt, væsketemperaturer, tryktab og de fysiske dimensioner.

 

Fladerne er opbygget af et rørbundt med påpressede lameller, som er indbygget i et simpelt hus. Materialerne er meget variable, helt afhængige af formålet.

 

Fladerne designes efter opgaven for luftstrømme fra 100 m3/h op til næsten uendelige strømme gennem sammenbygning af flere elementer.

 

Leveres efter PED-reglerne med og uden CE-mærkning.

 

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning