Jordrens


heatpipeNår luft suges ud af forurenet jord med en vakuumpumpe, vil den være mættet med forurenede gasser og vand. Efter pumpen er luftens temperatur for høj til at kunne anvendes på det efterfølgende kulfilter. Mellem pumpe og filter indskydes heatpipe-varmeveksleren. Der sættes et set punkt på luften før filteret, der styrer køleluftens mængde. Til køleluft benyttes udeluft, der føres gennem heatpipens øvre del og  ventilator reguleres efter et set punkt. Gennem dette system skal der ikke anvendes anden form for køling, og kølingen sker under kontrollerede forhold. Når dette system er nødvendigt, skyldes det adskilte luftstrømme. Der må ikke overføres forurenet luft. Luften er under et vist tryk og temperatur samt frem for alt forurenet (typisk med opløsningsmidler). Det kræver en varmeveksler i ren metallisk udførelse.

 

Anvendelse:

 

Materialer:

 

Konstruktion:

 

Varianter:

 

Fordele: