Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Affugtningsrotorvekslere


Stigende energipriser, beskyttelse af energireserver samt ønsket om at beskytte miljøet kræver en forsvarlig brug af energiressourcerne, som gør brugen af affugtere i form af roterende varmevekslere til et attraktivt produkt.

 

Affugtningen sker ved hjælp af varm regenereringsluft, hvorved der spares de traditionelle og energibelastende køleanlæg. For affugtere fra AIR FRÖHLICH gør sig samtidigt gældende, at der affugtes med moderate regenereringstemperaturer, og at almindelig forekommende central- og fjernvarmevandbåren energi er tilstrækkelig.

 

Sammenkædet med AIR FRÖHLICH's andre effektive varmevekslere vil affugtningen ske ved min. energiforbrug.

 

Affugteren er konstrueret som absorptionsrotorer i cellulose eller som sorptionsrotor med aluminium som basismateriale.

Som for almindelige roterende varmevekslere skal lufterne føres i modstrøm gennem elementet. Affugtervarmevekslerne er designet for luftmængder fra mindre til meget store luftstrømme gennem parallelmontage af flere elementer.

 

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.