Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Swedish


AIR FRÖHLICH

 

Välkommen till AIR FRÖHLICH ApS Hemsida

AIR FRÖHLICH är en ledande leverantör av luft- och gastekniska värmeväxlare.

AIR FRÖHLICH kärnområde omfattar utveckling, försäljning, marknadsföring och leverans av värmeväxlare samt relaterade system inom komfortventilation, industriventilation, processystem och rökgassystem.

 

AIR FRÖHLICH's bakgrund – från pionjär till marknadens bredaste leveransprogram

AIR FRÖHLICH blev grundat 1977 med det avseende att sprida värmeåtervinningsidén.  Genom åren har leveransprogrammet anpassats marknaden, så att firmans vision har uppnåtts.

 

Målsättning

AIR FRÖHLICHS vision är att vara leverantör av alla sorters luft- och gastekniska värmeväxlare, där åtminstone en sida är luft- eller gasbelagda.

 

Värden

AIR FRÖHLICHS nyckelvärden är trovärdighet, omtanke, drivkraft och produktutveckling, som är kombinerat med medarbetare, der har teknisk kunskap om möjligheterna med och användningen av firmans produkter.

 

Strategi och målsättning

AIR FRÖHLICHS strategi är att leverera rätt produkt till uppgiften i fråga.

 

En trovärdig partner

För AIR FRÖHLICH gäller erfarenhet, kunskap och expertis i alla lägen tillsammans med kreativa idébyten, från spontan idé till slutligt genomfört projekt. 

 Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.