Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Norwegian


AIR FRÖHLICH

 

Velkommen til AIR FRÖHLICH ApS hjemmeside.

AIR FRÖHLICH er en ledende leverandør av luft- og gasstekniske varmevekslere

AIR FRÖHLICH satningsområder omfatter utvikling, salg, markedsføring og levering av varmevekslere. Områder våre varmevekslere dekker er komfortventilasjon, industriventilasjon, processventilasjon og røkgassanlegg.

 

AIR FRÖHLICH's bakgrunn – fra pioner til markedets bredeste varmegjenvinnings-program.

AIR FRÖHLICH ble stiftet i 1977 med det ønske å udbrede varmegjenvinnings tanken. Gjennom årerne er leveringsprogrammet blitt tilpasset markedet, så at firmaets ønske er oppnådd.

 

Målsetning.

AIR FRÖHLICH ønske er å være leverandør av luft/luft og væske/luft varmevekslere.

 

Verdier.

AIR FRÖHLICH verdier er troverdighet, omtanke, handlekraft og produktutvikling,  som er kombinert med medarbeidere, der er i besittelse af teknisk viten om muligheterne og anvendelsen av firmaets produkter.

 

Strategi og målsetning

AIR FRÖHLICH strategi er å levere det rette produkt til enhver oppgave

 

En troverdig partner

For AIR FRÖHLICH gjelder erfaring, viten og ekspertise i alle ledd, sammenholdt med kreativ ideutveksling fra spontan ide til endelig gjennemført prosjekt.Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.