Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Jordrens


heatpipeNår luft suges ud af forurenet jord med en vakuumpumpe, vil den være mættet med forurenet damp og vand. Efter pumpen er luftens temperatur for høj til at kunne anvendes i det efterfølgende kulfilter. Mellem pumpe og filter indskydes heatpipevarmeveksleren. Der sættes et set punkt på luften før filteret, der styrer køleluftens mængde. Køleluften, der tages som udeluft, føres gennem heatpipens øvre del og reguleres efter set-punktet med en ventilator. Gennem dette system skal der ikke anvendes anden form for køling, og kølingen sker under kontrollerede forhold. Når dette system er nødvendigt, skyldes det den krævede tæthed. Der må ikke strømme forurenet luft ud. Luften er under et vist tryk og temperatur og er frem for alt forurenet (typisk med pløsningsmidler). Det kræver en varmeveksler i ren metallisk udførelse.

 

Anvendelse:

 • afkøling af udsuget jordluft
 • jordrensning
 • grundvandsrensning
 • speciel anvendelse

 

Materialer:

 • heatpipevarmeveksler
 • på byggede koner                       
 • aluminium, kobber, galv. plade og sort stål
 • genbrugsvenlige materialer

 

Konstruktion:

 • bliver sammenbygget til en gastæt enhed
 • stående heatpiperør
 • jordluft i nedre del
 • køleluft i øvre del
 • ventilator og styring af køleluften efter set punkt

 

Varianter:

 • forskellige standardstørrelser
 • efter ønsker og krav

 

Fordele:

 • ingen temperatur lagdeling
 • ren metallisk konstruktion
 • tryk stabil
 • kompakt udførelse

 

 

 
Brochure 

Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.