Language:   Danish   Norwegian   Swedish   Finnish   German   English   Polish  


Heatpipevarmevekslere


Stigende energipriser, beskyttelse af energireserver samt ønsket om at beskytte miljøet kræver en forsvarlig brug af energiressourcerne gennem brugen af heatpipevarmevekslere fra AIR FRÖHLICH.

 

Funktionen at anvendelse af en væske i et helt lukket rør. Rør vil oftest være lodrette, men kan også fungere i et næsten horisontalt leje. Den del, hvor den varme luft bestryger rørene, fordamper væsker for igen at kondensere i den del, der bestryges af den kolde luft. Gennem fordampning og kondensering overføres energi fra varm til kold luft.

 

Gennem fleksibel opbygning kan såvel virkningsgrad som tryktab tilpasses de givne forhold.

 

Selve heatpipekonceptet sikrer desuden en fuld adskillelse af afkast- og friskluft og ikke mindst ingen temperaturlagdeling efter luftens passage. Det er væsentligt, at lufterne føres i modstrøm. og at afkastluften er i nederste del.

 

Heatpipevarmevekslerne er designet for luftmængder fra 50 op til næsten uendelige størrelser med max. tryktab på 300 Pa.

 

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

 Håndværkersvinget 10 - Postboks 342 - DK-2970 Hørsholm - TLF : (+45) 45 86 60 66 - FAX : (+45) 45 86 61 35 - E-Mail: mail@airfroehlich.dk
Copyright © AIR FRÖHLICH - All rights reserved - All trademarks remain the property of their respective owners.